Co znamená, že Bůh je všemohoucí?

Pokud Bůh existuje, proč teda něco neudělá? Když je Bůh, může přece všechno. To je snad nejčastější otázka, kterou jako věřící člověk dostávám… Ano může všechno. Problém není v Bohu, jeho existenci, moci nebo ochotě „něco“ udělat… Problém je v tom, jak si my lidi to „něco udělat“ představujeme. A tím teď nemyslím, že by to něco [...]