Pokud Bůh existuje, proč teda něco neudělá? Když je Bůh, může přece všechno.

To je snad nejčastější otázka, kterou jako věřící člověk dostávám…

Ano může všechno. Problém není v Bohu, jeho existenci, moci nebo ochotě „něco“ udělat… Problém je v tom, jak si my lidi to „něco udělat“ představujeme. A tím teď nemyslím, že by to něco mělo být něco abstraktního, to vůbec. V Bibli se píše o zcela konkrétním záměru se Zemí a lidmi – tedy Země má být obývána spokojenou lidskou společností, bez jakéhokoli utrpení.

Jenže my lidé si tak nějak představujeme, že zvláště ty věci, které neumíme zařídit se tak nějak záhadně zařídí rychle a samy od sebe. Zatímco u těch věcí, se kterými máme nějakou, zkušenost už chápeme, že i když jsme schopní (tj. mocní) s tím něco provést, bude to vyžadovat nějakou přípravu, práci samotnou a zabere to nějaký čas, který zahrnuje i další aktivity, které s konkrétním úkonem přímo nesouvisí. A dokonce nás i dost pobouří, když si někdo, kdo o tom nic neví, myslí, že nic neděláme, protože z jeho pohledu se nic neděje.

Tak například já jako programátor jsem pro systémy, které vytvářím něco jako bůh. Můžu v nich úplně všechno. Často v naší profesi i říkáme: „Nemožné hned, zázraky na počkání.“ Tedy udělat jde vše. Jenže to, že to jde udělat, vůbec neznamená, že je to snadné nebo rychlé… Jen vyrobit složité systémy trvá nám „mocným“ programátorům stovky ba tisíce hodin. Když pak zjistíme, že někde je potřeba něco změnit nebo opravit, tak to často znamená další desítky hodin navíc. Nicméně jde to.

Ale zkusím, jednodušší příklad. Téměř každý je schopný postavit si dům nebo alespoň teoreticky ví, jak se to dělá. Představa, že otočíte kouzelným prstenem nebo lusknete prsty a dům Vašich snů je hotový, je sice hezká, ale neskutečná. Tak tedy postavili jste promyšlený dům, nejdříve hrubá stavba, pak instalace vody, elektriky, plynu, rozvody, přípojky… a nakonec nějaké finální úpravy, vymalovat a úplně nakonec se nastěhujete. Celkem běžná věc, která přesto, že jste schopní a tedy i mocní v tomto oboru vám zabrala spoustu času (obvykle pár let), energie, úsilí, přemýšlení, vyřizování. Předcházely tomu takové aktivity jako důkladné plánování, stanovení rozpočtu atakdále, atakdále…

Bydlíte… máte výborné podlahové vytápění… i v patře… a jednoho dne se vám na stropě objeví mokrý flek. Prostě se někde stala chyba – někdo něco udělal špatně, nedodržel postup při instalaci. Co musíte udělat? Jste schopným stavitelem svého domu, a přesto není možné opravu udělat tak nějak lusknutím prstů, že? Znamená to velký zásah do celého domu, do vašeho bydlení, do života celé vaší rodiny. Nějaký čas to bude doma značně nepohodlné. A možná to i nějakou dobu bude vypadat, že se nejen nic neděje, ale situace se dokonce zhorší… kromě fleku na stropě bude i všude prach od bourání podlahy, po domě vám budou courat špinaví dělníci atd.

Je to důkaz toho že nejste schopní spravovat a opravovat svůj dům? No jistě že není!

A teď se podívejme, jak to souvisí s Bohem, Zemí a námi. Bůh vytvořil vesmír, naši planetu, na ní podmínky pro život. Pak život samotný od toho jednoduššího až po ten nejsložitější systém – lidský mozek. Pokud se podíváte na všechna tato díla důkladně, objevíte spousty a spousty vzájemně provázaných mechanismů, principů, zákonitostí a systémů. Spousty a spousty opakujících se struktur. Když to velmi opravdu velmi zjednodušíme, podobá se to výběru pozemku (vesmír), stavbě domu (planeta), jeho vybavení (příroda a její mechanismy) a nakonec zabydlení (živé organismy tedy i my lidé).

Podle vědeckých důkazů víme, že tento proces trval milióny, možná miliardy let (což je m souladu se zprávou o stvoření v Bibli). Prostě časový úsek, který si neumíme ani vzdáleně představit.

A teď před pár tisíci lety někdo něco udělal špatně a celý fungující systém rozbil… a my jen proto, že tomu nerozumíme, očekáváme, že oprava bude na lusknutí prstů. Vůbec netušíme, do jakých všech systémů defekt mohl zasáhnout.

V Bibli se píše, že Bůh stále pracuje. Dokonce nám v ní nechal zapsat, jaké kroky dělá proto, aby situaci tady opravil, i to že to bude znamenat dost nepohodlné přebývání v provizorních podmínkách. Taky slibuje, že jakmile opraví zásadní defekt, uvede vše do původního stavu a to tak, že ani nebudeme vzpomínat na to, jak to bylo zlé.

Jaký další důkaz Jeho moci potřebujeme než to že přesně ví, co se kdy stane? Nebo než to že nám říká co dělat abychom se i v provizoriu měli přijatelně?

Nic se neděje lusknutím prstů… vůbec nic kolem nás tak nefunguje, úplně všechno i ty největší zázraky jako je zrození nového života, vyžadují čas a prostředky k tomu aby nastaly.

Jsme jako malé děti, které si představují, že věci fungují jako v pohádce o Arabele. Jenže zázraky nejsou o tom, že se něco „stane-samo-nevím-jak-a-hlavně-hned“. Zázraky jsou neskutečně důmyslné propojené a dokonale fungující rostoucí systémy, vznikající tak rychle, jak jen to jde v okolních podmínkách, spoluprací všech souvisejících vlivů.

Tedy věřme trochu našemu Bohu, který opravdu může vše! Prostě přesně podle jeho pokynů počkejme, až opravu dokončí.