Kamarádka se mě nedávno ptala, proč mám koně… říkám no ze stejného důvodu, jako mám psa, prostě mě to těší. Tak nějak nepochopeno… a já k tomu nedokázala víc říct. Snad se nebude zlobit když odpovím veřejně 😉

Vím zcela jistě, že zvířata mi nenahrazují sociální vazby s lidmi. Ale můžou být mostem mezi lidmi a lidmi. Pravda je, že někdo zvířata polidšťuje, ale to nepovažuji za správné a nedělám to… pes je pes a je šťastný, že je psem… v roli dítěte, manžela či kamarádky se necítí dobře. Stejně tak kůň je kůň a v jiné roli se necítí dobře a nebude s vámi rád, pokud ho nenecháte být koněm. Pes, pokud mu přiřadíte člověčí roli, vás dokonce začne po nějaké době „terorizovat“.

Tak tedy proč? Proč je toužíme mít? Možná to jsou nesprávné otázky 😉 A správné je začít odjinud – Kdy začínáme toužit po zvířatech? Všichni bez výjimky, jako děti po nich toužíme… dokonce i naši rodiče když nás vyučují, nezačínají od ničeho jiného než „podívej pejsek, ten dělá haf, haf.“

A pak postupně, jak dítě roste, tak se učí, že to co intuitivně rodiče na samém počátku vkládají do našich myslí a srdcí je lež, že je společensky nevhodné bydlet uprostřed zvířat a žít s nimi v souladu a harmonii, že existují dva světy – lidský a zvířecí… Že zvířata jsou něco méně a my lidé jsme jim nadřazeni a tedy od nich odděleni…

Ale je to tak? Není náhodou lež to druhé, to umělé, co se učíme, ačkoli s tím mnozí z nás vnitřně vůbec nesouhlasí? Kdo z nás se nezačne usmívat nad roztomilými mláďaty? Dokonce i nemilosrdní lovci často pláčou nad surově zabitými mláďaty…

Jako věřící člověk, věřím tomu, co je o lidech a zvířatech zapsáno v Bibli a dává mi to smysl… Boží původní záměr byl, aby lidé spravovali zemi a starali se o zvířata. Stejně jako andělé se mají starat o lidi.

To proto my lidé toužíme mít zvířata, starat se o ně, pozorovat je… máme to tak dané… je to náš věčný úkol. Jen dnešní doba to v nás popírá, tlumí a odpírá nám naši přirozenost, maskuje ji za naivitu či slabost.

Nehodlám se kvůli lži většinové společnosti vzdát toho, co mi dodává neskutečnou životní energii a to společnosti zvířat. Zvířat nikoli náhrady lidí.

Tohle je fakt problém jednoznačně zařadit do některé kategorie 😀 Prostě totálně prolínací úvaha 😉