Bible – to slovo vychází ze slova, které znamená knihovna. Dneska na knihy používáme spíš slovo sbírka. A to je právě jedna z věcí, které tuto knihu v širších souvislostech činí pro mě velmi zajímavou…

Totiž Bible v té nejrozšířenější a obecně uznávané podobě obsahuje 66 různých knih, které sepsalo asi 40 různých mužů v průběhu asi 1500 let. A tady se dostávám k tomu, co mě na Bibli fascinuje – přestože byla psána takto dlouho, různými pisateli tak od začátku do konce se rozvíjí jeden námět a to tak, že napříč všemi knihami je v tom soulad a postupně se rozvíjí… Něco co si člověk – teda alespoň já –  neumí v nějakém oboru vůbec představit… Třeba kdybychom sesbírali lékařskou literaturu z průběhu 1500 let tak o něčem jako je soulad a postupné rozvíjení námětu si můžeme nechat zdát leda tak v hodně divokých snech… už jen to, že ještě před cca 120 lety se při nemoci pouštělo žilou, teď se podávají transfúze… na obojí by v době použití té či oné lékařské metody lékaři přísahali, že je to to nejlepší…

Další podrobnost… když se zmiňuje o nějakém vědeckém faktu je přesná… přestože není učebnicí žádné z věd, tak jednoduchým způsobem například popisuje koloběh vody (Kazatel 1:7, 1. Královská 18:43–45), zmiňuje kulatost země (Izajáš 40:22), taky to, že ji na místě drží neviditelná síla (Joba 26:7). Zvláštní protiklad proti středověkým názorům inkvizice, že? Jestli to nebude tím, že tam šlo hlavně o moc a vůbec ne o svaté písmo a jeho myšlenky… Obsahuje taky základní hygienická pravidla, pravidla, která moderní společnost začala respektovat až po mnoha selháních a vědeckých důkazech… Například přikazuje, že každý, kdo se dotkne jakékoli mrtvoly, se má umýt a vyprat si oblečení (4Mo 19:11, 16, 17–19)… Lékaři, kteří způsobili horečky omladnic, zjevně nebyli příliš sečtělí v Bibli.

Je historicky přesná a to i v případě, že zaznamenává neúspěchy či selhání… což je v historii celkem neobvyklá věc. Například v Egyptě se zaznamenávaly jen úspěchy dokonce se i ničily záznamy o nepohodlných předchůdcích a jejich činech. V mnoha dalších kulturách bylo obvyklé zaznamenávat dějiny tak nějak z vlastní perspektivy… úspěšná tažení jako mnohem úspěšnější, neúspěšná vynechat nebo popsat jen jako méně úspěšná… Ne tak Bible, jsou v ní zapsány chyby všech aktérů naprosto otevřeně ovšem i se všemi následky, které to pak mělo.

Další věc, pro kterou je tato kniha velmi zajímavá a neobvyklá je její rozšířenost… Přístup k Bibli nebo její části mají téměř všichni lidé na planetě… znáte jinou knihu, o které alespoň všichni tito lidé vědí, a začala se psát před několika tisíciletími? Já ne. Znám pár děl z dob starého Řecka, ale jen podle jména… rozhodně ovšem to nejsou knihy, které by se našly v každé druhé domácí knihovně… A to všechno přesto, že tady byla intenzivní snaha tuto knihu vymýtit, nedovolit ji lidem číst… poněkud zvláštní…pro mě osobně jeden z důkazů existence Boha. A toho, že se o nás zajímá.

Další oblastí jsou proroctví, která se splnila do nejmenší detailů, a to šlo mnohdy o velmi nepravděpodobné věci. Příkladem je dobytí Babylóna Médo-Perskými vojsky, kdy jako válečnou strategii použili „vysušení“ řeky Eufrat, která byla jakousi přírodní hradbou… A splnění některých proroctví je teprve před námi. A dokonce některá se nám plní přímo před očima. Mám ráda různé dobrodružné příběhy, ať už knížky či filmy, ve kterých jde o splnění nějaké předpovědi… a pak jsem si uvědomila, že Bible mi ukazuje, že v takovém příběhu žiju a dokonce ho můžu aktivně pomáhat tvořit…další fascinující věc.

No a v neposlední řadě – hlavní námět Bible

Kdysi jsem někde četla výrok nějakého vědce o Bibli, bylo to nějak takto:

Z přírody se dovídáme, jak věci fungují, zatímco náboženství nám říká proč.

A to je takové stručné shrnutí toho, co je v Bibli. Přestože je historicky i vědecky přesná, není učebnicí historie ani vědy. Její hlavní poselství je v tom sdělit nám, proč se věci mají tak jak se mají a co se s tím dá udělat. Dokonce i přesto, že obsahuje cenné rady k tomu, jak žít, tak není učebnicí životního stylu.

Proč se v Bibli nedovíme, jestli zvířata mají umírat nebo ne? Proč se v Bibli nedovídáme důrazně jak správně bydlet, co si oblékat, jak se stravovat, jak cvičit…

Je to jako bychom řešili u dítěte ve válečné zóně, s jakou hračkou si hraje. Nejdříve je potřeba zajistit, aby zmizela válečná zóna, a pak můžeme řešit oblečení, botičky a nakonec i hračky… Jen z pohledu dítěte je pořadí hodnot naprosto opačné…

Tedy ano hlavním námětem Bible je příčina proč se tady dějí zlé věci a popis způsobu jak to Bůh odstraní. Někdo možná řekne, že Bůh nemusí nic vysvětlovat, stačí, když to změní. No z Bible se dovídáme, proč to není tak jednoduché. Můžeme sledovat linku myšlenek a proroctví, které směřují přesně k Ježíšovi coby zachránci světa. Ovšem zachráncem v úplně jiném stylu než si většinou představujeme. Dovídáme se původní plán a strategii jak se k tomuto původnímu nádhernému plánu se zemí zase dostat.

Prostě opravdu dost zajímavá a výjimečná kniha.