Se slovem tlak se můžete často setkat při výcviku koní. Tlak zejména mentální se používá hojně i při komunikaci se psy… a protože mám pocit, že lidi často neví, o čem se mluví tak vznikl tento krátký popis.

Pokud s výcvikem začínáme, používáme tlak fyzický. Nejde v žádném případě o nic bolestivého, na druhou stranu, ale ani příjemného. U koní to může být rytmické poklepávání hůlkou, při práci ze země přiložení ruky, nebo při práci ze sedla holeně i zintenzivnění = přitlačení ruky či holeně. Taky tlak na ohlávku – cuknutí nebo jemnější tlak na udidlo… Při práci se psy může být fyzický tlak cuknutí vodítkem, ale i napolohování psa do žádoucí pozice, např. položení ruky na zadek a přitlačení pokud jej chceme posadit.

Následuje méně invazivní tlak vizuální – například mávání praporkem, točení vodítkem, ukázání odměny, zvednutí ruky nebo obou, rozejítí se proti zvířeti atd. Tedy zvířete se nedotýkáme, ale jasně je vidět, že komunikujeme tělem.

Tohle většina lidí chápe dobře. Mnohem zajímavější je ovšem mentální tlak, který už vyžaduje poměrně vysokou úroveň vlastního sebeovládání, pokud jej chceme používat cíleně. Mentální tlak má více podob – buď na něco intenzivně myslíme a tím směrem se obvykle i díváme – např. na zadek koně – kůň pak reaguje stejně jako bychom se ho na zádi fyzicky dotýkali a to i přesto, že jsme tak daleko, že na něj vůbec nedosáhneme. Další forma mentálního tlaku, je intenzivní prožívání nějaké emoce – např. hněv. Typicky k tomu dochází nevědomě např. pokud mi pes sežral nějaký hnus a teď se bojí ke mně přijít, protože ze mě cítí, že se na něj zlobím. Prožívání emoce lze řídit a ovlivnit myšlením a je důležité nejen při výcviku zvířat, ale i celkově při přístupu k nim. A umění ovládnout své emoce je velkou pomocí také v mezilidských vztazích.

Další forma mentálního tlaku je naše vnitřní napětí, které nesouvisí s konkrétní situací, ve které se zrovna nacházíme, ale s celkovým stavem naší duše. Může mít mnoho příčin a může nám hodně překážet při vztahu s jakoukoli živou bytostí aniž bychom si to uvědomili. Někdy jsme třeba jen nervózní, jindy může jít o neustálý stres v práci nebo vztahu… Pokud jste nějaké takové problémy zažili, pak asi víte o čem mluvím. Prostě pocit, že jste vnitřně přetlakovaní… Zvířata to z nás cítí a je jim to nepříjemné…

Mentální tlak samozřejmě necítí jen zvířata, velmi citlivé jsou i děti. Jen my dospělí jsme naučení si myslet, že nic takového nevnímáme…