Stručně řečeno, protože kolem sebe vidím nespočet důkazů o jeho existenci a tím nemyslím žádné nadpřirozené úkazy.

Ale nejprve možná bude dobré napsat jaká je moje představa Boha. Vnímám jej jako mocnou inteligentní neviditelnou bytost, která je schopná tvořit velmi složité a promyšlené systémy. Tedy žádný staříček na obláčku ani nic podobného.

Protože já sama jsem velmi racionální člověk, navíc programátor, tak vím, že nic nevzniká jen tak náhodou. Počítač je pro mnohé lidi něco jako magie… pro nás ajťáky je to stroj, složitý, ale pořád stroj, který neumí nic jiného, než co jsme mu přikázali.

Je možné naprogramovat i složité systémy, které ve výsledku pracují jakoby samy, ale nikdo nepochybuje o tom, že ten systém někdo vytvořil. Dokonce nikdo nepochybuje o tom, že někdo vymyslel (nebo objevil) binární soustavu – tedy ony jedničky a nuly, které jsou alfou a omegou našeho elektronického světa.

Zato, ale mnoho lidí nevěří, že genetický kód má svého konstruktéra… přitom je to podobný, ale mnohonásobně dokonalejší nástroj než binární kód. Místo pouhých dvou symbolů, využívá čtyři symboly, tedy je možné vytvořit mnohem více kombinací a tedy zapsat mnohem, mnohem složitější informace s využitím mnohem méně zdrojů…

Zatímco nikdo nepochybuje, že velké zpracovatelské podniky nevznikly náhodou a mají své zakladatele, manažery a ředitele tak mnozí zároveň věří, že trávicí soustava, která se velmi podobá důmyslnému zpracovatelskému podniku nebo spíše koncernu, je výsledkem souhry náhod…

Zatímco nikdo nepochybuje, že přesné umístění pyramid svými rohy do světových stran je výsledkem práce mimořádně schopné civilizace, tak mnoho lidí věří, že přesné umístění naší Země ve vesmíru a přesné nastavení gravitačních sil, velikostí okolních těles, intenzity slunce, existence atmosféry a další tisíce „drobností“ jsou dílem náhodného velkého třesku… copak už někdy vznikl nějaký systém, když jste někam něco odhodili?

Systém, který pořád ještě neumíme vysvětlit a napodobit – fotosyntéza, je podle mnohých dílem náhody, zatímco elektrárny jakéhokoli druhu vyžadují existenci inženýrů…

Dokonce lze patentovat díla „přírody“, která následně inženýři napodobí… takže zatímco vysoce funkční originál vznikl náhodou tak často nedokonalá kopie je jasným důkazem důmyslu chytrých lidí…

Tak proto… jen prostě věřím všem těm důkazům kolem sebe, které jasně ukazují, že všechny ty systematické věci a principy kolem nás nejsou dílem náhody, ale mají inteligentního tvůrce. Je to prostě jediný logický závěr… a já si stojím za svými logickými závěry, i když nejsou ve společnosti populární.